Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies Ochrana osobných údajov

Ochrana životného prostredia a kvalita

Uvedomujeme si zodpovednosť za naše životné prostredie, a preto sme v roku 1996 implementovali plne integrovaný systém environmentálneho manažmentu, ktorý bol certifikovaný LRQA, v súlade so zásadami celosvetovo uznávanej normy DIN ISO 14.001. Ako ekologicky orientovaná spoločnosť nepripisujeme pridanú hodnotu len optimálnym vlastnostiam výrobku, ale aj jeho maximálnej kompatibilite so životným prostredím. Certifikát zároveň potvrdzuje, že zodpovedne nakladáme so zdrojmi: so surovinami používanými vo výrobe, s energiou a vodou, ako aj s odpadovými látkami. 

Myslíme si, že dobrovoľná implementácia systému environmentálneho manažmentu je správnou cestou k neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia.

Birgit Große, generálna riaditeľka, Nemecko

Tu nájdete náš aktuálny certifikát ISO 14001.

Celkový koncept trvalej udržateľnosti vychádza z pohľadu na celý kolobeh našich produktov a systémov, od monitorovania výroby až po likvidáciu odpadu.

V snahe ušetriť náklady, dbáme na to, aby sa z nášho hladiska veľká časť spotrebovanej  energie v procesoch sama generovala.  

Pri vývoji našich systémov a produktov venujeme osobitnú pozornosť tomu, aby nielen poskytovali vysoký výkon, ale aby boli aj šetrné k životnému prostrediu.

Existujúce procesy u zákazníkov sú základom pre vývoj týchto systémových riešení. Používané procesy sú zlepšované tak, aby zvyšovali ochranu životného prostredia a bezpečnosť práce, pričom ich účinnosť zostáva na vysokej úrovni. Sú teda kvalitatívne účinnou alternatívou.

Naše systémové riešenia boli vyvinuté pre celý rad aplikácií a vynikajú svojimi osobitnými vlastnosťami, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia aj zamestnancov. K týmto vlastnostiam patrí v prvom rade znižovanie nebezpečných látok, šetrenie zdrojov, úspory energie a zníženie odpadu. Napríklad, použitím filtrov a recirkulačných systémov je možné predĺženie životnosti  čistiacich prostriedkov a  tak produkovať menej odpadu. Tiež fľaše s rozprašovačom pre čistiace prostriedky sú opätovne naplniteľné a tým netvoria odpad.

Vďaka špeciálnym vlastnosťami našich čistiacich systémov a čistiacich prostriedkov preberáme zodpovednosť za ochranu životného prostredia a našej spoločnosti. Nižšie nájdete prehľad týchto vlastností:

Nature Boost – Green Corner

Nature Boost čistiace prostriedky sa zameriavajú na optimálny výkon, ochranu zamestnancov a zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie. Sú založené na obnoviteľných zdrojoch surovín a ich vynikajúcich rozpúšťacích vlastnostiach, ktoré sú vhodné na odstraňovanie najmä  odolnej mastnoty, oleja, lepidiel, farieb a atramentov.

Bez obsahu VOC, VOC-redukované

Európska smernica o VOC (1999/13 / ES) si kladie za cieľ výrazne znížiť používanie rozpúšťadiel a nebezpečných látok prchavých organických zlúčenín, a tým chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Pri vývoji a výrobe našich produktov venujeme veľkú pozornosť vývoju a výrobe produktov bez obsahu VOC, prípadne so zníženým obsahom VOC. Vo veľkom množstve aplikácií, čistiace prostriedky na báze vody môžu úplne nahradiť rozpúšťadlá. Pre veľké množstvo vysoko prchavých rozpúšťadiel ponúkame alternatívy pre zníženie nebezpečných látok.

Clean Blue – energetická efektívnosť

V časoch zvyšovania nákladov na energie a v časoch limitovaných zdrojov sa stáva  vo všetkých odvetviach viac a viac dôležitým efektívne hospodárenie  s energiou. V tomto smere sme vyvinuli čistiace prostriedky pre strojové aj manuálne použitie, ktoré sú účinné už pri nízkych teplotách. Účinne odstraňujú silné nečistoty už pri izbovej teplote, a tým šetria energiu. Naše čistiace prostriedky sa môžu používať pri celej teplotnej škále, čistené diely môžu byť spracovávané ihneď po očistení, zredukovali sme spotrebu vody a zároveň na čistených dieloch ostáva po vysušení menej, resp. žiadne zvyšky po čistiacom prostriedku.

Zníženie nebezpečných látok

Vďaka účinným systémom a výrobkom bez obsahu nebezpečných látok sa nám darí optimalizovať procesy u našich zákazníkov. Cez bezpečné čistenie, zachovanie kvality výsledku čistenia, bez potreby ďalšej časovo náročnej a nákladnej manipulácii s nebezpečnými látkami, bez potreby skladov pre nebezpečné látky, bez školení o nebezpečných látkach a zostavovaní prevádzkových smerníc až po ochranu zdravia zamestnancov a životného prostredia. 

Čistenie v potravinárskom priemysle

Čistenie v potravinárskom priemysle v Nemecku podlieha Zákonu o potravinárstve, spotrebiteľskom tovare a krmivách (LFGB). Podľa §. 2 LFGB sú  čistiace prostriedky spotrebiteľským tovarom. Je zakázané pustiť do obehu spotrebiteľský tovar s obsahom látok, ktoré by sa mohli dostať do potravín alebo ich obalov. Čistiace prostriedky bio-circle na báze vody sú úplne rozpustné vo vode, a keďže sú bezozvyškovo zmývateľné, v zmysle článku 31 LFGB sú vhodné na použitie v potravinárskom priemysle. 

Certifikácia NSF

Okrem toho, že výrobky bio-circle sú v súlade s nemeckým Zákonom o potravinárstve, spotr. tovare a krmivách (LFGB), niektorým bol udelený aj certifikát NSF. Certifikát NSF zaručuje, že daný výrobok zodpovedá všetkým bezpečnostným normám a môže byť používaný v potravinárskom priemysle.  NSF je skratka pre Národnú hygienickú nadáciu “National Sanitation Foundation”, ktorá bola založená v USA pred viac ako 55 rokmi. NSF International je medzinárodná nezávislá nezisková organizácia, ktorá testuje a udeľuje certifikáty výrobkom, a určuje štandardy pre širokú škálu výrobkov pre domácnosti a priemysel.

Čistiace prostriedky otestované v súlade s normou ÖNORM B 5105

Naše čistiace prostriedky BIO-CIRCLE L, Alustar 300 a UNO W  boli zaregistrované a testované v súlade s normou ÖNORM B 5105.

Znamená, že môžu byť spracované pomocou olejového separátora, ktorý tieto čistiace prostriedky jednoducho oddelí, pretože olej v nich neemulguje. Zostávajú len koncentrované odpadové látky, ktoré môžu byť zlikvidované vhodnou likvidačnou firmou. Spracované čistiace prostriedky neobsahujú žiadne ďalšie minerálne oleje a sú opäť pripravené na použitie.

Vďaka tomu čistiace prostriedky, ktoré boli testované v súlade s ÖNORM B 5105 znižujú náklady a chránia životné prostredie.

14001U-1

cart-white

cart-white

cart-whitepositive-icons-natureboost

positive-icons-vocfree

positive-icons-cleanblue

positive-icons-nsf

positive-icons-oenorm