Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies Ochrana osobných údajov

História

Spoločnosť Bio-Circle Surface Technology GmbH je medzinárodná spoločnosť so sídlom v nemeckom meste Gütersloh, Severné Porýnie-Vestfálsko. Spoločnosť bola v roku 1985 založená ako “garážová” firma diplomovanými inžiniermi Ulrichom a Manfredom Berensom. Odvtedy sa spoločnosť zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou inovatívnych chemicko-technologických produktov v oblasti povrchových technológií. Pobočky a výrobné závody boli zriadené v Európe (Linz v Rakúsku, Rorkreuz vo Švajčiarsku) a niekoľko ďaľších vo svete.

Široká škála produktov je vyrobená pomocou najmodernejších technológií, ktoré môžu byť použité vo všetkých odvetviach obchodného, spracovateľského a výrobného priemyslu.

  

Inovatívne  čistiace produkty Bio-Circle zlepšujú vaše každodenné čistiace procesy a pomáhajú našim zákazníkom lepšie vykonávať ich prácu! 

Ulrich Berens, zakladateľ a predseda dozornej rady spoločnosti Bio-Circle Surface Technology GmbH 

Spoločnosť bola založená ako rodinný podnik pred vyše 30 rokmi. 

Technickí inžinieri Ulrich a Manfréd Berens sa v roku 1985 rozhodli samostatne podnikať. Prvý údržbový bezzfreónový  produkt bol predávaný  pod názvom obchodnej spoločnosti CB Chemie und Biotechnologie,GmbH. Bol testovaný v miestnych kovospracujúcich podnikoch v okolí Güterslohu  a s veľkým úspechom používaný. 

Sledovaním potrieb a požiadaviek svojich zákazníkov a účinných výrobkov šetriacich energiu, rozšírili svoj sortiment o bezfosfátové čistiace prostriedky na báze vody a prostriedky na optimalizáciu zváracích procesov.Tieto a ďalšie nové produkty potom boli rozdelené do kategórií v segmentoch čistenie, zváranie, ochrana, mazanie, údržba, sezónne výrobky a čistiace zariadenia združených pod značkou bio-chem.  

Neustály vývoj - konštrukčné myslenie, trvalá aktivita

Zameriavajúc sa na vývoj a výrobu efektívnych, energiu šetriacich a ekologických produktov sa spoločnosť rýchlo a plynule vyvinula do prosperujúceho stredne veľkého podniku v Nemecku. Rôzne nové vyvíjané produkty (čistiace systémy súčiastok pre manuálne aj strojové čistenie, pracujúce s obehovým systémom s cieľom ušetriť energie alebo nízkoteplotné produkty používané na zvýšenie energetickej efektivity) získali niekoľko ocenení a úspešne sa presadili na trhu. 

V sídle spoločnosti v Gütersloh pracuje už viac ako 160 vysokomotivovaných zamestnancov. V spolupráci s medzinárodnými pobočkami a výrobnými závodmi prebieha jednoduchá distribúcia produktov v rámci celosvetovej siete, ktorá sa neustále rozširuje. Cieľom je ponúknuť zákazníkom vysokú kvalitu "Made in Germany", zodpovedajúcu hospodárskym, ekologickým, sociálnym a spoločenským požiadavkám.

Prezentácia na národných a medzinárodných veľtrhoch a výstavách uľahčuje rýchle, inovatívne reakcie na nápady a požiadavky trhu, čo zaručuje synergický a ekonomický efekt. Udržateľnosť našich výrobkov a technológií Bio-Circle je náš spôsob napĺňania potrieb zákazníkov v súčasnosti a cesta k využívaniu zdrojov takým spôsobom, aby boli na prospech aj pre budúce generácie. "Udržateľnosť pre nás znamená prevzatie zodpovednosti za naše podnikanie a spoločenské pôsobenie, ako aj za samotné životné prostredie  – MAKING GREEN WORK”  Ulrich Berens, predseda dozornej rady.

Situácia v oblasti čistiacich systémov 

Naše oddelenie pre vedu a výskum spolupracuje s univerzitou v Bielefelde na projektoch a úlohách zameraných na budúcnosť v oblasti ochrany životného prostredia, biotechnológie a povrchovej chémie. Východiskovým bodom pre tieto vedecké a výskumné práce sú podnety zákazníkov a požiadavky “zajtrajšieho” trhu. V posledných rokoch sme sa zamerali na vývoj alternatívnych čistiacich prostriedkov, pričom našim strednodobým a dlhodobým cieľom bolo a je znižovanie spotreby organických prchavých zlúčenín, teda rozpúšťadiel.

Znížovanie spotreby rozpúšťadiel je v najbližších rokoch veľkou výzvou pre nás aj pre našich zákazníkov.

hovorí Andreas Hüttner, generálny riaditeľ Bio-Circle Surface Technology GmbH, Linz/Rakúsko.

Kontakt

Podporujeme našich zákazníkov a odborne im pomáhame v každom aspekte. Neváhajte využiť naše odborné poradenstvo - kontaktujte nás!

  • Tel.: +421(0)2 44 88 59 27
  • E-Mail: office@bio-circle.sk

Kontaktujte nás