Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookies Ochrana osobných údajov

Inovácie

Partner pre úspech

S viac ako 30 ročnými  skúsenosťami pracujeme ruka v ruke na vývoji alternatívnych a trvalo udržateľných systémov a výrobkov v oblasti povrchových úprav, so zameraním na ochranu zdravia, životného prostredia a bezpečnosť. 

Každý jednotlivec sa podieľa na vývoji inovatívnych produktov a prispieva k rozvoju nových technológií. Naši vývojári a celé naše aplikačno technologické oddelenie úzko spolupracujú na vytvorení optimálnych riešení, objavovaní prázdnych miest,  hľadaní, návrhov a riešení nových možností. Naše oddelenie pre vedu a výskum (R & D)  venuje tejto úlohe patričnú pozornosť. Zároveň spolupracuje s univerzitami v Bielefelde a Paderborne na projektoch zameraných na budúcnosť v oblasti povrchovej chémie, biotechnológie a ochrany životného prostredia. Nové myšlienky a prístupy riešení sú cesta ako uspokojiť požiadavky zákazníkov “zajtrajšieho” trhu. 

Už v rokoch 2002 až 2004 sme sa zúčastnili spolu s ďalšími štyrmi malými a strednými firmami na projekte „Kooperácie orientovanej na udržateľnosť a Benchmarking“. Vedecké monitorovanie sa uskutočnilo prostredníctvom Wuppertal-Institut pre klímu, životné prostredie a energiu. Tento inovatívny projekt bol zameraný na spojenie náročných požiadaviek na udržateľnosť a použitie v malých a stredných firmách. Pomocou tohto projektu boli obchodné procesy spoločnosti Bio-Circle Surface Technology GmbH v porovnaní s inými firmami, vyvinuté na princípoch trvalej udržateľnosti. 

Počas posledných rokov sme urobili obrovský pokrok vo vývoji účinných čistiacich systémov a alternatívnych čistiacich prostriedkov.

Medzi hlavné inovácie patria recyklovacie systémy integrované v našich čistiacich systémoch a využitie mikroorganizmov, ktoré degradujú oleje a tuky prirodzenou cestou, umožňujúce tak dlhšiu životnosť a znižovanie používania chemických látok. Navyše, naše systémy sú jednoducho ovládateľné a boli navrhnuté tak, aby spĺňali rôzne požiadavky na pracovisku a ponúkali dokonalý systém pre akúkoľvek aplikáciu.

Naše čistiace a zváracie prostriedky sú klasifikované ako “Natur Boost”, bez obsahu alebo so zníženým obsahom VOC, CLEAN BLUE, so zníženým obsahom nebezpečných látok a certifikátom NSF. To znamená, že mnoho produktov je vyrobených na báze obnoviteľných surovín, bez-  alebo so zníženým obsahom prchavých organických zlúčenín a schopnosťou zlepšiť energetickú efektivitu.  Navyše, mnohé z našich výrobkov nepodliehajú povinnosti označovania podľa nariadenia CLP a niektoré môžu byť dokonca použité v potravinárskom priemysle, čo z nich robí efektívnu náhradu rozpúšťadiel pri rovnakej úrovni účinnosti.

Naša spoločnosť Bio-Circle Surface Technology bola ocenená federálnou vládou (Severné Porýnie-Vestfálsko), ale aj rôznymi nezávislými organizáciami pre svoje inovácie a plnenie záväzkov v oblasti ochrany životného prostredia:

  • V roku 2005 sme sa prezentovali cenou  Effizienz-Preis BRD (Cenou efektivity NSR) za náše umývacie zariadenie BIO-CIRCLE, za vývoj produktu, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
  • V roku 2005 sme dostali aj nemeckú cenu za efektívny produkt (Deutscher Materialeffizienzpreis) za naše umývacie zariadenie BIO-CIRCLE.
  • V roku 2006 nám bola za umývacie zariadenie BIO-CIRCLE  udelená  cena Horného Rakúska Landespreis für Umwelt und Natur (Štátna cena rakúskeho životného prostredia a prírody) v oblasti ochrany klímy  pri vdelávacom a  konzultačnom inštitútute pre životné prostredie a ochranu krajiny v Hornom Rakúsku (Bildungs- und Beratungseinrichtung für Natur- und Landschaftsschutz).
  • V rokoch 2006 a 2007 sme boli poctení  iniciatívou strednych a malých podnikatelov cenou za Inováciu v oblasti technológií životného prostredia (Innovationspreis im Bereich Umwelttechnik) za efektívnu a hospodárnu funkčnosť BIO-CIRCLE, BIO-CIRCLE II a BIO-CIRCLE Compact.
  • V roku 2008 sme dostali cenu (Industriepreis) za  BIO-CIRCLE Turbo ako za inovatívny vývojový produkt.

Nápady nás tlačia dopredu

Inšpirácie a podnety možno nájsť všade naokolo, počas telefonického rozhovoru so zákazníkom,  diskusie, rady či neformálnej pripomienky.

Čas sa nikdy nezastaví a technológie sa rýchlo vyvíjajú. Každá myšlienka môže znamenať pre nás novú cestu k dosiahnutiu pokroku.

Neustále musíme optimalizovať a ďalej rozvíjať naše systémy a produkty.

Aj interné procesy sú súčasťou optimalizácie: napríklad,  implementovali sme názory manažmentu našej centrály, ktoré pomáhajú poukazovať na nové podnety a riešenia.

Prostredníctvom ročných projektov sme zapojili do týchto optimalizačných procesov aj našich stážistov a učňov v oblastiach rozvíjania nápadov na zlepšovanie, ako je predchádzanie vzniku odpadu alebo ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pri práci.